Inscripció

ALTA ESPAI COWORKING: ALTA ESPAI COWORKING

30/04/2022

01/01/2099

Inscrits
Inscrit {{ key+1 }}

DADES PERSONALS

DADES DE L'EMPRESA

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
o LOGO DE L'EMPRESA
o ALTA AL RÈIGM DE LA SEGURETAT SOCIAL
o ALTA CENSAL DE L'EMPRESA (model 036 – 037)
o ÚLTIMA QUOTA PAGADA A LA SEGURETAT SOCIAL
o ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ I/O DE PODERS (si és el cas)Afegir inscrit

Acceptes els termes i condicions d'ús?. Veure termes i condicions